Σάββατο, 16 Μαΐου 2009

24, Φιλανδία

Με κούρασαν... Μου πιάστηκε κι η ψυχη πότε θα τους φύγουν οι φωτιές απ τα χέρια, να γίνει καμία ζημιά... Θα φροντίσω να τους ξεχάσω...

Δεν υπάρχουν σχόλια: